آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


یازدهمین کنفرانس آمار ایران هفتم تا نهم شهریور قطعا برگزار خواهد شد..


علی رغم تعطیلی 7 تا 11 شهریور ماه 1391 در تهران،  کنفرانس آمار ایرن در دانشگاه علم و صنعت ایران پا برجا خواهد ماند.
به این کنفرانس در مجموع 415 مقاله ارسال شده که تنها 170 مورد به صورت سخنرانی و 178 مورد به صورت پوستر و 10 مورد به صورت کارگاههای آموزشی در روزهای هفتم تا نهم شهریور ارائه می گردند.


بازديد: 2807
آموزش spss

نام و نام خانوادگي:

ايميل:
وبسايت:
شماره امنيتي:
پيام شما: