آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


• روش خوشه بندی دو مرحله ای(Two‐Step Clustering) در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

به طور کلی روش کلاسترینگ یا خوشه بندی روشی آماری برای گروهبندی مشاهدات در قالب زیر گروه های مشابه به هم و بر اساس یک یا چند ویژگی می باشد. خوشه بندی شامل خانواده بزرگی از روش ها و الگوریتم ها است که روش دو مرحله ای در مطالعات بازار یابی، رسانه ها و مخاطب شناسی و ...کاربرد فراوانی دارد. به دیگر سخن مطالعه...
متن کامل مقاله »

• محاسبه تحلیل همبستگی بنیادی(Canonical Correlation Analysis) در نرم افزار SAS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SAS

در بسیاری از موقعیت های پژوهشی محقق با دو دسته از متغیر های مستقل و وابسته سروکار دارد که در هر دو طرف معادله بیش از دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر در این نوع تحقیقات گاها بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد. به این منظور باید از روش چند متغیره تحلیل بنیادی یا همبستگی کانونی استفاده شود. هدف مقاله حاضر تشریح...
متن کامل مقاله »

• آشنایی با R commander

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش

R Commender یک نرم افزار آماری رایگان و از رابط های گرافیکی آماری (GUI=graphical user interface) برای R است.  و در واقع به محیط برنامه نویسی و دستوری R فضایی گرافیکی می بخشد. پروفسور John Fox   آن را  برای  آموزش درسهای آماری و جلوگیری از پیچیدگی یادگیری نرم افزار R تدارک دید. که شامل منو هایی است که می...
متن کامل مقاله »

• آشنایی با محیط نرم افزار SAS

نویسنده: نرگس سهرابی
موضوع: آموزش

SAS  مخفف اصطلاح لاتین (Statistical Analysis System)  ؛ به معنای سیستم تحلیل آماری است که یک زبان سطح بالا می باشد . پس از اجرای برنامه SAS چهار پنجره اصلی برای شما نشان داده می شود که به ترتیب شامل پنجره log , explore ,output ,editor می باشد.علاوه بر این پنجره‌ها، پنجره های دیگری نیز هستند که از مسیر view...
متن کامل مقاله »

• آزمون های Post-Hoc در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

مروری بر Anova فرض کنید که {E1, E2, …, Ek } K نمونه ای باشند که مستقلا از توزیع نرمال با واریانسهای برابر اما با میانگین های دلخواه تولید شده باشند. در این صورت آزمون Anova فرض برابری میانگین های این توزیع ها را آزمون می کند. در واقع فرض صفر ...
متن کامل مقاله »

• آنالیز واریانس یک طرفه در spss

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

وقتی بخواهیم میانگین های یک صفت کمی را درسه یا  بیش از سه گروه مقایسه کنیم، آنالیز واریانس یک طرفه راه حل مناسبی است. در واقع این تجزیه و تحلیل، ما را در فهم تفاوت بین گروه ها یاری می کند. در طرح آزمایش نیز، هرگاه بخواهیم اثر عاملی با بیش از دو سطح را بر متغیر پاسخ بررسی کنیم،...
متن کامل مقاله »

• خوشه بندی به روش K-Means در R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش R

یکی از روش های معتبر خوشه بندی، خوشه بندی K-mean است که بر اساس کمترین فاصله های هر داده از مرکز یک خوشه (میانگین) خوشه بندی را انجام می دهد. در نرم افزار R ، با استفاده از تابع kmeans() همان طور از اسم آن مشخص است داده های خود را به روش k-means خوشه بندی کرده تا آن...
متن کامل مقاله »

• خوشه‌بندي سلسله مراتبي (hierarchical clustering) در R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش R

خوشه بندی سلسله مراتبی تکنیکی است که در گروهبندی یا دسته بندی داده ها به کارمی رود. نقاط داده ها در این روش در  دسته ها و زیر دسته هایی بر اساس معیار شباهت قرار می گیرند.در روش خوشه بندي سلسله مراتبي، به خوشه‌هاي نهايي بر اساس ميزان عموميت آنها  ساختاري سلسله‌ مراتبي، معمولا به صورت درختي نسبت داده مي‌شود....
متن کامل مقاله »

• چگونه نرمال بودن داده هایمان را در spss آزمون کنیم؟

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

در چک کردن نرمالیتی داده ها چندین گام  وجود دارد:گام اول:ابتدا چولگی و کشیدگی داده هایتان را آزمون کنید. این کار را می توان از مسیر زیر در spss انجام داد:Analyze> Descriptive Statistics> Descriptives در کادر محاوره ای که باز می شود متغیر هایی که می خواهید چولگی و کشیدگی آن را آزمون کنید را به کادر سفید انتقال دهید.سپس...
متن کامل مقاله »

• نکاتی که باید در R مراقبشان بود

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

این فایل شامل چند نکته است که اغلب برنامه نویسها نسبت به آن کم توجه بوده و موجب بروز اشتباهاتی در نتیجه گیری نهایی شما می گردد. نکات ریزی که معمولا نادیده گرفته می شوند:•    مراقب عبارت هایی که از چند خط تشکیل شده اند، باشید!به مثالهای زیر دقت کنید:> x=2> z=4> m=2+2*x    +2*z> m[1] 6> n=2+2*x;      +2*z> n[1] 6>...
متن کامل مقاله »